# PR Proqram Yaratma

PR (ictimaiyyətlə əlaqələr) bir təşkilat və ictimaiyyət arasında informasiya axınının idarə edilməsidir.

PR məqsədi potensial istehlakçının, eləcə də digər maraqlı tərəflərin düşüncəsində təşkilatın müsbət imicini yaratmaqdır. 

PR alətləri:
- Konfranslarda məruzələr etmək
- Müsabiqələrdə və festivallarda iştirak etmək
- Mətbuatla işləmək və kadr məsələlərini həll etmək
- Agentliklər, PR şöbələri və birgə həll yolları

İctimaiyyətlə əlaqələr ya təşkilatın PR şöbəsi tərəfindən və ya işçilərin,  kənar bir təşkilatın birgə səyləri ilə dəstəklənə bilər.

Xəbər yayımı, bir şəxsin və bir təşkilatın cəmiyyətdə özünü ifadə etmək hüququna sahib olmağı üçün əl vərişli vasitədir. PR-çılar bu hüquqdan istifadə edirlər. Nəzəriyyəçilər PR və "təbliğat" (effektivlik baxımından sonrakı qiymətləndirməni nəzərdə tutan bir məhsul, şəxs, xidmət haqqında məlumat yayılması) anlayışlarını ayırmağa çağırsalar da, medianın yayılması da hər hansı bir PR kampaniyasının əsas hissəsidir.

KİV, maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına, şirkət daxilində tərəfdaşlarla, investorlarla və əmək münasibətləri ilə əlaqələr qurmağa imkan verir.