Targeting nədir?

Targeting  (“target”)– ingiliscədən tərcümədə “məqsəd” anlamını verir‼  Dilimizdə idə daha çox müəyyən auiditoriyalara məzmun üzrə seçilmiş məlumatların çatdırılması fikrini ehtiva edir.

Yəni  targetinq reklam elanlarının seçilmiş k auditoriyaya çatdırılmasıdır.

Targetinq zamanı öncə məlumat bazası yaradılır. Yəni ilk olaraq auditoriyanın monitorinqi aparılır. İstehlakçının maraq dairəsi, ziyarət etdiyi onlayn məkanlar, reaksiya verdiyi məlumatlar toplanılır.